logg inn
Meny

HVA FORETREKKER DU AV CELLEKONTOR, KONTORLANDSKAP OG FREE SEATING?

14.01.2018 Pia Vangsnes Torgersen
Hva tenker egentlig de som benytter seg av free seating om sin kontorløsning? Hva med de som sitter på cellekontor? Hvem er egentlig mest fornøyd? Media skriver mye negativt om åpen løsning, men hvordan oppleves det egentlig for de som benytter seg av det hver dag? Det er forsket på brukernes holdning til utviklingen som skjer på arbeidsplassene, og dette har vi sett nærmere på.
Del på
Icon Icon
Icon Icon
Icon Icon
Icon Icon
HVA FORETREKKER DU AV CELLEKONTOR, KONTORLANDSKAP OG FREE SEATING?
Hos Kontorhuset er det egne lukkede rom om man ønsker å trekke seg unna de åpne kontorlandskapene

Hva er egentlig en god kontorløsning?

Det er ingen tvil om at Norsk næringsliv er i stor endring, og i takt med det har også kontorformene gått gjennom store forandringer. Mange liker tanken av å kunne samarbeide og utveksle erfaringer tvers over pulten, mens andre foretrekker å ikke bli fratatt sin faste plass. Om man får til en god kontorløsning vil man faktisk kunne øke produktiviteten til bedriften. I tillegg vil det kunne bidra til en bedre helse, trivsel, livskvalitet og personlig utvikling. Men hva er egentlig en god kontorløsning?

 

Stor vekst av åpne kontorlandskap

Det har vært mange drivkrefter til nye kontorløsninger, men det som kanskje har fremmet de åpne landskapene mest er behovet for en økt produktivitet og rask informasjonsflyt. For å få til det er man avhengig av å kunne samarbeide godt og raskt. Selvsagt er ikke dette optimalt om alle sitter inne på hvert sitt kontor, hvor ”dørstokkmila” fort blir lang og mye heller går over mail. Derfor har de nye kontorløsningene ekspandert kraftig og i stor hastighet. I tillegg er dagens hverdag preget av teknologi og fleksibilitet. Vi er mye på farten og kan jobbe uansett hvor vi er. Dette fører til at flere og flere kontorer står helt tomme. Ved å ha åpne kontorlandskap benytter man plassen på en økonomisk måte, samtidig som man får effektive kontorer. Det øker samhandlingen i bedriften, og delingen av kunnskapen er mye mer tilgjengelig.

 

76 % vil ikke være med på en endring

Forskningen fokuserer på de som har enkeltkontor, de som har fast plass i åpent landskap og de som jobber i fleksikontor uten fast plass. 3/4 av respondentene svarer at de har noe i mot å være med på en endring på deres arbeidsplass, uansett hvordan kontorløsning de har i dag og hva den nye løsningen vil innebære. Dette viser at det vekkes en motforestilling mot endring, ikke mot selve løsningen i seg selv.

 

Det avgjørende er en god endringsledelse

Det betyr at hadde den nye løsningen vært dagens kontorløsning hadde vi mest sannsynlig hatt de samme motforestillingene mot å endre kontorformen igjen. De fleste av de som ønsket å endre til å sitte i åpent landskap hadde erfaring med dette fra før av. Faktisk ønsket hele 83 % som jobber i fleksikontor uten fast plass å fortsette med denne kontorløsningen. Svarene fra mange av respondentene i åpne landskap, både med og uten fast plass, var at de var veldig skeptiske i starten, men at de i dag aldri ville gått tilbake til cellekontor. For at man som bedrift skal kunne lykkes med en slik endringsprosess er ledelsen sentral. Lederne må ha en stor forståelse for den menneskelige siden av endringsledelse.

 

Vi mennesker vil holde oss til det kjente

Hovedfunnene i denne studien peker mot at vi ikke vil møte det ukjente, og at vi foretrekker det kjente. Man ønsker dermed å beholde den kontorløsningen man har, eller eventuelt har erfaring med – uansett løsning. De negative bruksmessige sidene av åpne landskap, som ofte blir dratt frem i media, viser seg å være løsbare problemer etter hvert som man får testet de ut.

 

Én kontorløsning passer ikke for alle 

For å kunne oppnå høy tilfredshet på arbeidsplassen er det viktig å kunne tilby et stort spenn av ulike fysiske løsninger. En løsning som baserer seg på free seating vil passe for noen, mens for andre vil dette være helt feil. Det er ingen fasit på hvilken kontorform som passer for hver enkelt, men det er ingen tvil om at ledelsen har en stor rolle for at en slik endring skal bli vellykket. Det er viktig å bevare kulturen i bedriften, og kanskje tørre å prøve noe nytt. Hos oss i Kontorhuset tilbyr vi både cellekontorer og åpne kontorlandskap med free seating i et pulserende miljø, slik at du skal finne rett løsning for deg!

 

Referanse: https://www.arkitektur-n.no/artikler/cellekontor-kontorlandskap

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

FLERE INNLEGG