logg inn
Meny

TAR SATS PÅ KONTORHUSET - SKAL DOBLE DOBLINGEN

22.09.2023 Kontorhuset
Fremje rendyrker VVS og slokkeanlegg. Det liker markedet. På kort tid er selskapet doblet. Nå planlegges ny dobling. – Da er Kontorhuset perfekt. Det gir oss vekstmuligheter.
Del på
Icon Icon
Icon Icon
Icon Icon
Icon Icon
TAR SATS PÅ KONTORHUSET - SKAL DOBLE DOBLINGEN
Kontorhusets Kolbjørn Stuvebakken (fra venstre) har siden februar sett at Fremje-eierne Ellen Kristine Ellertsen, Kim-André Kristiansen og Håkon Halleby har doblet selskapet. Veksten skal fortsette.

Fremjes daglige leder og en av hovedeierne, Kim-André Kristiansen er en av tre rådgivende ingeniører fra tidligere Erichsen & Horgen som står bak nyskapningen Fremje VVS. De vil jobbe spisset. I februar inntok de Kontorhuset på Strømsø. Der vokser de nærmest fra uke til uke. På et halvt år er bemanningen doblet.
 

– Vi skal vokse videre. Ved utgangen av neste år skal vi ha dobbelt så mange på lønningslista, sier Kristiansen. Sammen med Ellen Kristine Ellertsen og Håkon Halleby eier han 90 prosent av selskapet.
 

Kontorhuset for vekst
 

Kontorhuset er ikke valgt tilfeldig. – Her kan vi fokusere på det vi skal drive med, på vår egen drift. Vi slipper å tenke på renhold, kopimaskiner, internett, kaffemaskiner og alt som hører med for å drifte et kontor. Her er alt tilrettelagt. I tillegg kan vi utvide lokalet når vi trenger mer plass, sier Kristiansen.
 

– Våre bedrifter skal ha det enkelt. På kontorhusene er alt inkludert. Tar du med mobil og PC, så ordner vi resten, sier Kolbjørn Stuvebakken.
 

Fremje har vokst fra tre til seks ansatte.
 

– Vi kunne ansatt enda flere, men vi skal ansette rådgivere med rett kompetanse og holdninger som passer med våre. Vi skal være kjappe og løsningsorienterte. Vi skal utgjøre en forskjell. Vi ønsker å finne løsninger som skaper lønnsomhet for oppdragsgiverne. Da må vi kunne snu oss raskt og være kreative, sier Kristiansen, Ellertsen og Halleby.
 

Drammen i vekst
 

Fremje startet samtidig med en sterk nedkjøling av norsk økonomi. Høye energikostnader og renteoppgang har satt mange prosjekter innenfor bygg- og anlegg på vent. Fremje har likevel sterk vekst og planlegger for fortsatt vekst.
 

– Drammen er sentralt på Østlandet. Det skjer mye her. Store og spennende prosjekter er på gang. I tillegg kommer oppgradering av eksisterende bygg her og andre steder, sier Kristiansen.
 

Det handler om smarte løsninger for energi, bærekraft og miljø. Ofte utløser det behov for oppgradering og utskifting av gamle anlegg, i tillegg til andre tiltak for å oppnå Breamsertifisering. Det handler også om å kutte energikostnadene og få mer attraktive bygg.
 

– Det er mye ombygging og rehabilitering. Det er et spennende marked. Ofte ligger mye av svaret innenfor VVS-området på ventilasjon og klima, sier Kristiansen.
 

Verdifullt nettverk
 

På Kontorhuset har Fremje funnet et godt nettverk. De har sine egne lokaler, men alt av felles soner, møterom, trimrom og kantine deles med andre bedrifter.
 

– Vi tror på møter mellom folk. Det er da nye og spennende ting skjer, sier Stuvebakken.
 

– Kontorhuset har gitt oss et sterkere nettverk. Vi har dels gitt oppdrag til andre her på huset og også fått oppdrag av dem, men like viktig er opplevelsen av å jobbe i et større miljø. Det er stimulerende. Samtidig kan vi rendyrke vår virksomhet, sier Kristiansen, Ellertsen og Halleby.
 

– Kontorhuset gir oss større attraktivitet. Det er moderne, sentralt plassert ved jernbanestasjonen og har fasiliteter som også inkluderer treningsrom. Det er bra for rekruttering, sier Kristiansen.

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

FLERE INNLEGG