logg inn
Meny

NYE KONTORER? 15 TING Å HUSKE PÅ.

21.05.2021 Kontorhuset
Det er mye å tenke på når kontoradresse og -løsninger skal avklares. Derfor har vi satt opp 15 huskelapper.  Vi tar gjerne kontorpraten også om du ikke er på jakt etter nye lokaler.
Del på
Icon Icon
Icon Icon
Icon Icon
Icon Icon
NYE KONTORER? 15 TING Å HUSKE PÅ
Kolbjørn Stuvebakken og Hakon Lærum har utviklet 15 huskelapper for deg som vurderer nye kontorlokaler

Vi tror på fleksibel skreddersøm. Vi tror på nye løsninger. Vi tror forandringer fortsetter.

Ofte kan nye lokaler være resultat av behov for endring, sammenslåing eller oppdeling i flere avdelinger og virksomheter. Andre ganger flytter bedrifter fordi kontrakter utløper.

Det er mye å tenke på, mye å vurdere og ta hensyn til. Derfor har vi i Kontorhuset laget en kort liste med 15 huskelapper. Det er ikke sikkert den er utfyllende for alle, men den er i alle fall et godt utgangspunkt i prosessen, ut fra vårt ståsted og det vi har erfart.

Bedrifter flytter oftere enn før. De færreste har egne lokaler. De fleste er leietakere. Er det under ett år igjen av kontrakten du sitter på, har du dårlig tid. Da kan huskelapper være nyttige. Det er i alle fall vårt ønske.
 

1. Er lokalene bærekraftige?

Er din bedrift i et miljøsertifisert bygg? Om ikke, er tiden inne for å flytte. Det handler om hvor stort fotavtrykk dere setter på miljøet. Det handler om å ta fremtiden på alvor og om å tiltrekke seg medarbeidere som vil bidra til en bedre verden. Stikkordet er miljøsertifiserte bygg.


2. Er du rigget for vekst?

Kan du vokse i dagens lokaler, eller har du ledig plass for fremtidig vekst? Det er dyrt. Vi tenker alle trenger huseiere som kan gi deg mulighet for å vokse uten at du må betale for plassen før du faktisk trenger den. Det handler også om å kunne redusere plassen du trenger så sømløst som mulig og før lange husleiekontrakter utløper.


3. Må kontrakter være på fem eller ti år?

Endringstakten i samfunnet har aldri vært høyere. Vi tror ikke klokka skrus tilbake. Vi tror endringene fortsatt vil snurre raskt rundt. Da tror vi på korte leiekontrakter. Det gir økte muligheter til å snu seg raskt, også når du skal kjøpe opp eller slå deg sammen med andre. Da er det dumt om lange husleiekontrakter stopper smarte løsninger.


4. Er lokalene fleksible?

Korona-erfaringen vi alle har nå, har gjort oss alle mer fleksible. Vi jobber mer hjemme og oppholder oss fysisk kortere tid på arbeidsplassen. Vi tror det fortsetter også etter korona. Vi tror morgendagens arbeidsliv er mer fleksibelt. Da trenger du andre løsninger enn den tradisjonelle kontorløsningen. Da trenger du fleksibilitet.


5. Er hver arbeidsplass fleksibel?

Har du hørt om aktivitetsbaserte arbeidsplasser? Det er noe vi tror på. Vi tror mange kan tjene mye på vekselbruk. Den ene dagen trenger du et stille kontor alene. Den neste dagen skal du jobbe nært sammen med en eller flere og noen ganger med et helt team.


6. Er du for dele-økonomi?

Vi tror møterom, sosiale soner, kjøkken, spiserom, kaffemaskiner, printer og skanner passer godt i en dele-økonomi. Det er smart for miljøet, for ressursbruken og for lommeboka.

Vi tror flere med fordel kan dele mer på helt nødvendige fellesfunksjoner og maskiner.


7. Er du riktig plassert?

Har du rett adresse i dag og i morgen? Hvordan ser det ut der din bedrift holder hus om fem eller ti år? Kommer adressen din til å være attraktiv for de beste hodene i din bransje også om fem år?


8. Hva skjer rundt dere?

Vi tror på størst mulig fleksibilitet. Derfor tilbyr vi korte kontrakter, men vi oppfordrer alle til å tenke langsiktig. Hvordan skal det se ut rundt dere om ti år? Er dere i et bygg som blir tatt vare på og i et attraktivt område som fortsatt vil tiltrekke seg bedrifter og gode hoder om ti år?


9. Er miljøet i bygget viktig?

Bedrifter lever ikke isolert. Ikke ansatte heller. Er det andre i bygget der dere er? Er det attraksjoner der som dine ansatte vil etterspørre i dag og fremover? Hvordan er tilgangen på spisesteder, kaffeplasser eller servicefunksjoner og betyr det noe for dere?


10. Er dere bilbasert?

Er dere forberedt på null-utslippssamfunnet? Hvordan kommer ansatte og besøkende når de skal til din bedrift? Har dere tilstrekkelig parkeringsplasser og hvordan er det tilrettelagt for kollektivreiser, gående, syklende? Er det noe som dere vil legge vekt på?


11. Kjenner du dine kostnader?

Har du full kontroll på husleiekostnadene per hode? Vet du hva som er inkludert? Innbefatter det også service av kaffemaskiner, etterfylling av papir i printeren og IT-kostnader som «er for alle»? Vi tror «all inklusive» som også tar opp i seg administrasjon, enten det er kjøp av dopapir eller service på kaffemaskinen er en god løsning for kostnadskontroll.


12. Kvadratmeterpris eller ansattpris?

Hva betyr mest: Prisen for hver kvadratmeter eller for hvert hode? Hva skal du ha løst og hva kan du med fordel løse sammen med andre? Må du ha egne kaffemaskiner og møterom, eller kan du dele det med andre?


13. Er inneklima viktig?

Jobber du godt i tung og oppbrukt luft? Det gjør ikke vi. Hos oss vektlegger vi godt inneklima, gode friskluftanlegg og god temperatur og klimastyring. Da tror vi at alle jobber bedre.


14. Er det viktig å gjøre som andre?

Vi tror på individualitet. Vi tror det er bra å gå egne veier, men vi tror det lurt å dele på det som er egnet for deling. Vi tror på utradisjonelle valg, forutsatt at de er bærekraftige og at de tar miljø og framtid på alvor.


15. Vil dere ha råd?

Vi har tilbudt kontorløsninger siden 2015. Vi har flere kontorhus og nye underveis. Vi utvikler oss hele tiden. Ikke noe opptar oss mer enn å finne de beste løsningene for i dag og for morgendagen. Vi vil gjerne høre alt om hvordan dere tenker. Du finner oss her - send gjerne en e-post så finner vi en god tid sammen, eller ring oss: Kolbjørn: 909 23 922 eller Hakon: 941 26 000.


Vi tar gjerne kontorpraten enten dere vurderer nye lokaler eller bare vil snakke litt om hva dere tenker. Hva er det viktigste for å tiltrekke seg de beste hodene og de største markedsandelene i dag og fremover?

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

FLERE INNLEGG