logg inn
Meny

KONTORHUSET GIR DEG 15 PUNKTER FOR KONTORSJEKK

11.07.2023 Kontorhuset

– Har du det perfekte kontoret? Her er vår kontorsjekk. Den er på 15 huskelapper.
 

Trine Maren Skott-Myhre og Kolbjørn Stuvebakken i Kontorhuset tenker kontorløsninger døgnet rundt. I åtte år har Kontorhuset skapt gode og tilpassede løsninger for mange bedrifter med flere hundre arbeidsplasser. I dag tilbyr Kontorhuset bærekraftige og fleksible løsninger med et komplett tilbud på fire ulike lokasjoner.

Del på
Icon Icon
Icon Icon
Icon Icon
Icon Icon
KONTORHUSET GIR DEG 15 PUNKTER FOR KONTORSJEKK
Vi tar gjerne kontorpraten enten dere vurderer nye lokaler eller bare vil snakke litt om hva dere tenker.

– Bedrifter trenger fleksibel skreddersøm og nye løsninger. Vi tror forandringer fortsetter og vi har sett at behovene endrer seg over tid. Det ønsker vi å svare opp, sier Skott-Myhre og Stuvebakken.
 

Nye lokaler kan skyldes ønske om endring, sammenslåing eller oppdeling i flere avdelinger og virksomheter. Andre ganger flytter bedrifter fordi kontrakter utløper. – Det er mye å tenke på, mye å vurdere og ta hensyn til. Derfor har vi utviklet en kort liste med 15 huskelapper.
Bedrifter flytter oftere enn før. Få har egne lokaler. De fleste er leietakere. Er det under ett år igjen av kontrakten du sitter på, har du dårlig tid. – Da kan huskelapper være nyttige. Det er i alle fall vårt ønske, sier Skott-Myhre og Stuvebakken.
 

1. Er lokalene bærekraftige?

Er din bedrift i et miljøsertifisert bygg? Om ikke, er tiden inne for å flytte. Det handler om hvor stort fotavtrykk dere setter på miljøet. Det handler om å ta fremtiden på alvor og om å være en attraktiv arbeidsgiver.
 

2. Er du rigget for vekst?

Har du plass for vekst? Det er dyrt. Alle trenger huseiere som kan gi deg mulighet for å vokse uten at du må betale for plassen før du trenger den. Det handler også om å redusere plassen du trenger så sømløst som mulig og før lange husleiekontrakter utløper.
 

3. Hvor lang kontrakt har du?

Vi tror endringene fortsatt vil snurre raskt rundt. Derfor tror vi på korte leiekontrakter. Det gir muligheter til å snu hurtig, også når du skal kjøpe opp eller slå deg sammen med andre. Det er dumt når husleiekontrakter stopper smarte løsninger.
 

4. Er lokalene fleksible?

Vi jobber mer hjemme og oppholder oss fysisk kortere tid på arbeidsplassen. Vi tror morgendagens arbeidsliv er mer fleksibelt. Da trenger du andre løsninger enn den tradisjonelle kontorløsningen. Da trenger du fleksibilitet.
 

5. Er hver arbeidsplass fleksibel?

Har du hørt om aktivitetsbaserte arbeidsplasser? Det er noe vi tror på. Vi tror mange kan tjene mye på vekselbruk. Den ene dagen trenger du et stille kontor alene. Den neste dagen skal du jobbe nært sammen med en eller flere og noen ganger med et helt team.
 

6. Er du for dele-økonomi?

Møterom, treningsrom, sosiale soner, kjøkken, spiserom, kaffemaskiner, printer og skanner passer godt i en dele-økonomi. Det er smart for miljøet, for ressursbruken og for lommeboka. Flere med fordel dele mer på helt nødvendige fellesfunksjoner og maskiner.
 

7. Er du riktig plassert?

Har du rett adresse i morgen? Hvordan ser det ut der din bedrift holder hus om fem eller ti år? Kommer adressen din til å være attraktiv for de beste hodene i din bransje om fem år?
 

8. Hva skjer rundt dere?

Vi tilbyr korte kontrakter, men oppfordrer til å tenke langsiktig. Hvordan skal det se ut rundt dere om ti år? Er dere i et bygg som blir tatt vare på og i et attraktivt område som vil tiltrekke seg bedrifter og de beste hodene?
 

9. Er miljøet i bygget viktig?

Bedrifter lever ikke isolert. Ikke ansatte heller. Er det andre i bygget deres? Har bygget attraksjoner som ansatte etterspør i dag og fremover? Hvordan er tilgangen på spisesteder, kaffeplasser eller servicefunksjoner og betyr det noe for dere?
 

10. Er dere bilbasert?

Er dere forberedt på null-utslippssamfunnet? Hvordan kommer ansatte og besøkende når de skal til din bedrift? Har dere tilstrekkelig parkeringsplasser og hvordan er det tilrettelagt for kollektivreiser, gående, syklende?
 

11. Kjenner du dine kostnader?

Har du kontroll på kostnadene per hode? Vet du hva som er inkludert? Innbefatter det også service av kaffemaskiner, etterfylling av papir og IT-kostnader? Vi tror på «all inklusive» som også dekker administrasjon.
 

12. Kvadratmeterpris eller ansattpris?

Hva betyr mest: Prisen for hver kvadratmeter eller for hvert hode? Hva kan du med fordel løse sammen med andre? Må du ha egne kaffemaskiner og møterom, eller kan det deles?
 

13. Er inneklima viktig?

Jobber du godt i tung og oppbrukt luft? Det gjør ikke vi. Hos oss vektlegger vi godt inneklima, gode friskluftanlegg og god temperatur og klimastyring.
 

14. Er det viktig å gjøre som andre?

Vi tror det lurt å dele på det som er egnet for deling. Vi tror på utradisjonelle valg som er bærekraftige og tar miljø og framtid på alvor.
 

15. Vil dere ta kontorpraten?

Vi har tilbudt kontorløsninger siden 2015. Vi utvikler oss hele tiden. Ikke noe opptar oss mer enn å finne de beste løsningene. Vi vil gjerne høre alt om hvordan dere tenker.
Send oss gjerne en e-post, eller ring: Kolbjørn: 909 23 922 eller Trine Maren: 911 98 901
 

Vi tar gjerne kontorpraten enten dere vurderer nye lokaler eller bare vil snakke litt om hva dere tenker.

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

FLERE INNLEGG