logg inn
Meny

KONTORHUSET FORENKLER KONTORMARKEDET

05.07.2022 Kontorhuset
Du må ikke bruke søkemegler, ha lange, kompliserte prosesser og dyre advokater. Gjør som 150 andre selskaper. Vi har ferdige løsninger, sier Hakon Lærum og Kolbjørn Stuvebakken i Kontorhuset Drift AS.
Del på
Icon Icon
Icon Icon
Icon Icon
Icon Icon
KONTORHUSET FORENKLER KONTORMARKEDET
Du må ikke bruke søkemegler, ha lange, kompliserte prosesser og dyre advokater for å leie kontor. Gjør som 150 andre selskaper. Vi har ferdige løsninger.

Bedrifter på utgående kontrakter kan bruke mange måneder på å finne ny huseier. Flytteprosesser kan være lange og kompliserte. Bruken av meglere, kartlegging av ønsker og behov internt, tilpasninger, endringer i arbeidsform og mye annet må ivaretas for å skape en fremtidig og god arbeidsplass. I siste fase kommer ofte advokatene.
 

– Det kan være mange detaljer i leieforhold. Kontraktene låser og kan ha fallgruver bedriftene ikke er tjent med. Hos oss er denne prosessen unødvendig. Vi har mange eksempler på bedriftsledere som bruker minutter på å bestemme seg. Så er spørsmålet hva de ansatte synes, og deretter er det egentlig bare å signere en standard avtale og flytte rett inn, sier Lærum og Stuvebakken.
 

– Det er ikke uten grunn at kontorleie er en egen profesjon. De fleste benytter megler, men vi ser trender som viser at også flere meglere benytter kontorhotell-tilbydere. Det er mye som skal ivaretas. Det kan være komplisert, mest av alt utfordrende for mange å se for seg nye løsninger og rive seg løs fra eksisterende arealplaner og tenke nytt.

– Vi hører ofte at behovene beskrives likt med kontorløsningen bedriftene allerede har. Da er det spesielt gøy å kunne referere til at flere av våre leietakere har flyttet inn til oss på en tredel av arealet de kom fra og samtidig fått flere kontorplasser, sier Stuvebakken. Hemmligheten er så enkelt at hos oss er alle fasiliteter utenom kontorplassene fellesarealer.
 

En standard
 

– Vi har ikke noe imot meglere. Noen finner fram til oss via meglere, men hos oss er alt standardisert. Vi har erfart hva som virker, hva som skal til og gjort det meste enklere, sier Lærum.

Han åpnet det første Kontorhuset i 2015. Han har standardisert alt. – Hos oss gjelder ordtaket: "En for alle – alle for en" Vi kan ikke ha titalls varianter. Det tjener ingen, og vi gir maksimal frihet. Ingen sitter låst i lange kontrakter. Vi mener det skal være enkelt. Vi tenker bedrifter er tjent med å kunne utvide eller redusere arealet uten årelange oppsigelsestider, sier Lærum og Stuvebakken.
 

Leiekontrakter kan ha lang løpetid. Ofte snakker vi tre, fem og opp til ti år med mulighet for like lang forlengelse.
 

– Du skal ikke gifte deg med huseieren. Vi har ikke lang oppsigelsestid, men vi har mange bedrifter som har vært hos oss gjennom mange år. Hos oss er det enkelt å si opp. Kontraktene er standardisert. Ved inngangen til sommerferien har vi hundre selskaper med helt like kontrakter.
 

Ikke konkurranse
 

– Vi er ikke konkurrenter eller ute etter å ta oppdrag fra meglerne. Noen meglere kommer med nye leietagere til oss. De ser at vi har gode løsninger for ulike virksomheter, sier Stuvebakken som gjerne snakker om Kontorhuset som et kontorhotell.
 

– Mange kjenner ikke til begrepet kontorhotell. Vi har mange ulike løsninger. Nesten ingen sitter i et stort og åpent landskap. De aller fleste har egne lokaler som inngår i fellesskap med andre virksomheter. Det gir grunnlag for en delingsmodell. Det er bærekraftig å dele på felles oppholdsrom, sosiale soner, toaletter, kaffebarer, kantine, treningsrom, kopi og skanner og kunne mingle med ansatte i andre bedrifter og bransjer. Det tror vi er en styrke for alle som er hos oss, sier Stuvebakken.

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

FLERE INNLEGG