logg inn
Meny

HVA ER FREMTIDENS KONTOR

06.01.2022 Kontorhuset
Hvordan tilegner den yngre generasjonen seg arbeidslivet? Hvordan foretrekker de å jobbe? Hvilken retning går kontorløsningene mot? Det er mange spørsmål å besvare for å kunne se hvordan fremtidens kontor vil bli. Vi har gjort oss noen tanker rundt akkurat dette.
Del på
Icon Icon
Icon Icon
Icon Icon
Icon Icon
HVA ER FREMTIDENS KONTOR
Kanskje faste gruppeløsninger, slik som dette, vil prege fremtidens kontor?

Den yngre generasjonen fører vei til fleksibilitet

Det vi vet med sikkerhet er at de unge tilegner seg arbeidslivet på en helt annen måte enn hva vi tidligere har sett. De krever mer fleksibilitet, for de vil ha muligheten til å kunne jobbe hvor som helst, når som helst og med hvem som helst. Og det er nettopp teknologien, som de har vokst opp med, som legger til rette for at det er mulig å jobbe på denne måten. Men hvordan vil dette påvirke fremtidens kontor? Og hvordan vil kontorene se ut i dette miljøet?

 

 

Fleksibilitet og teknologi – to sentrale faktorer

Vi tror at fleksibiliteten og teknologien vil spille en stor rolle i fremtiden. I en verden der endringer skjer raskt, endrer nye trender vår måte å tenke på. Estate Kunnskap mener at fremtidens leietakere vil ha kontorer som stimulerer til synergier og nettverksbygging, i tråd med innovasjoner og nye samarbeidsformer. De sier at kontorlokaler basert på fremtidsrettet innovasjon, vil være morgendagens vinnere. Men hva tror du? Det er ingen tvil om at vår arbeidsdag består mer og mer av fleksibilitet, tverrfaglig kommunikasjon og nettverksbygging. Men kan den store fleksibiliteten bli for mye?

 

 

Hva gjør for mye fleksibilitet med oss?

Vi mennesker er vanedyr. Du liker mest sannsynlig å sitte på den faste plassen på favorittrestauranten, og du setter deg kanskje ofte ned samme sted på bussen? De fleste av oss gjør dette, selv om det kanskje er ubevisst. Om fleksibiliteten blir for stor, og det ikke er noen faste rammer igjen, kan det føre til at de ansatte ikke benytter seg av alt fleksibiliteten tilbyr. De vil da søke etter de faste rammene, hvor de føler seg trygge og har relasjonene sine. Det vil derfor være viktig å finne en balansegang mellom disse to forholdene.  

 

 

Gruppeløsninger - en kombinasjon av begge verdener

Det de fleste rapporter, med forskere i spissen er enige om, er at vi beveger oss mer og mer vekk fra enkeltkontorene. Mange spår at kontorkonseptet free seating er en inspirasjon til fremtidens kontor, men at det i seg selv ikke vil være løsningen 100 %. En gruppeløsning hvor man både har en fast sone å forholde seg til, men også en fleksibilitet som føles rett, tror mange vil være nøkkelen. Man har da en større mulighet til å tilpasse arbeidsplassen til hver enkelt. For når man klarer å koble de menneskelige behovene sammen med jobbaktivitetene, vil også kontorløsningen innfri på en helt ny måte. Riktige løsninger, et tiltrekkende design og en klar identitet kan stimulere til økt produktivitet og kreativitet.

 

 

Men hva med arbeidsmiljøet?

Det hjelper nemlig ikke å bare være fornøyd med kontorløsningen, når arbeidsmiljøet har minst like mye å si. Men hvor viktig vil dette være i fremtiden? Vi tror at dagens arbeidsmarked, og ikke minst fremtidens, byr på en rekke utfordringer. Om ikke arbeidsmiljøet er optimalt, vil heller ikke hvert enkelt individ fungere optimalt. En forskningsrapport fra Nordisk ministerråd viser nemlig at arbeidsmiljøet ikke bare fører til en økt trivsel og bedre helse blant medarbeiderne, men også økt produktivitet. Altså er glade og friske medarbeidere mer produktive enn de som ikke har det så bra. Vi i Kontorhuset tror at fokuset på arbeidsmiljøet blir mer og mer viktig i fremtiden, og at dette vil påvirke fremtidens kontor.

 

 

 

Men vi sitter jo ikke på fasiten, det er jo arbeidstakerne sammen som danner fremtidens kontor. Hvordan tror du det vil se ut?

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

FLERE INNLEGG