logg inn
Meny

AZETS GJORDE RASK PROSESS MED KONTORHUSET

10.06.2022 Kontorhuset
Regnskaps- og økonomihuset Azets, som har holdt til i Kobbervikdalen i over 10 år, flytter til nye flotte lokaler i Kontorhuset, midt i Drammen sentrum! På Strømsø torg får de alt i umiddelbar nærhet og kun 50 meter fra toget.
Del på
Icon Icon
Icon Icon
Icon Icon
Icon Icon
AZETS GJORDE RASK PROSESS MED KONTORHUSET
Her kan vi møte andre spennende firma over en kopp kaffe.

Nå gleder vi oss, alle er positive og innstilt på at dette blir bra, sier Hanna Franche, avdelingsleder i Azets Drammen.

Hun forteller at de har trivdes godt i Kobbervikdalen, men at tiden nå var moden for å flytte. De nye lokalene og plasseringen er i tråd med deres ønsker for hvordan arbeidshverdagen skal se ut, og gjennom flyttingen kommer de nærmere kundene og tettere på næringslivet. I Kontorhuset er det flere andre selskaper, og mange store firma skal inn i bygget. Det at det er flere aktører der er noe som kan åpne gjensidige muligheter for oss alle, sier Franche.


Azets rigger for vekst i Drammen


Utover lønns- og regnskapstjenester tilbyr Azets en rekke tjenester innen forretningsrådgivning. Sammen med automatiserte løsninger i stadig utvikling blir effektiviteten og kvaliteten ivaretatt.
- I Drammen er vi del av et større regionssamarbeid og er aldri langt fra spesialkompetanse. I Azets har vi tradisjon for å hjelpe kundene våre lokalt, samtidig som at vi også internt hjelper hverandre og drar nytte av den brede kompetansen som finnes i selskapet, sier avdelingsleder Hanna Franche. Og nå skal de vokse! Azets har sterk tro på næringslivet her og rigger nå for vekst i Drammen.


“Målet er flere kunder og vi ser et stort potensiale i området. Med ambisjoner om vekst blir flyttingen en kickstart og et ledd i dette.”


- Hanna Franche, avdelingsleder Azets Drammen

Franche fremhever den varierte kompetansen som Azets besitter. At vi er en del av et så stort kompetansenettverk og har gode systemer for både kunder og ansatte gjør at vi kan kommunisere, samhandle og dele ting på en sømløs og trygg måte. Det gjør kundefokuset lettere, og nå blir vi også fysisk mer tilgjengelige i Drammen, sier Franche.

Fra cellekontor til kontorfelleskap hos Kontorhuset

På Strømsø torg blir Azets en del av Kontorhuset som er et kontorfellesskap med et konsept som gjør at man kan skalere både opp og ned på areal etter behov, og i tillegg benytte seg av de andre lokasjonene i Asker og Lier. Det gir mer fleksibilitet enn å binde seg til en tradisjonell leiekontrakt. Azets flytter inn i et flott avlåst kontor med 15 arbeidsplasser fordelt på et to stillerom, et cellekontor, åpent landskap og en “telefonkiosk”. Med ekstra møteromsfasiliteter i tillegg er dette kontorlokaler som passer for det moderne arbeidsliv.


“Det blir en boost å komme til nye flotte lokaler i Kontorhuset, det skjer mye der og alle er veldig positive og gleder seg!”

-
 Hanna Franche, avdelingsleder Azets Drammen

Å være i et kontorfellesskap er også et miljøtiltak fordi det er med på å redusere miljøavtrykket til hvert enkelt selskap. I tillegg er Kontorhuset i et miljøsertifisert bygg. Dette vitner om at Azets også gjør valg ut fra et miljøperspektiv, sier Hakon Lærum, daglig leder i Kontorhuset.


Azets gjorde rask prosess med Kontorhuset

Å bestemme seg for Kontorhuset var enkelt, og bare fem dager etter at de så på lokalene var kontrakten signert. Derfra har det bare gått noen uker, og nå flytter de inn på mandag (30. mai). - Vi har hatt god dialog med daglig leder i Kontorhuset, Hakon Lærum hele veien, og de har et konsept som gjør det enkelt for leietakerne. Det er møbler og alle fasiliteter på plass, så etter at våre IT-folk har hatt sin gjennomgang med hensyn til sikkerhet er det i prinsippet bare ta med seg egen PC og starte å jobbe, forteller Franche. Så er det også et pluss at alt administrativt rundt bygg og hus vil ta mindre tid fremover, fordi alt blir ordnet.

Avdelingslederen tror det blir en overgang med åpent landskap for de 12 ansatte som stort sett har hatt egne kontor frem til nå. Men fordi det er et bra sted og alle er er så positivt innstilt på å tilpasse seg, så tror hun dette blir veldig bra. Alle medarbeiderne er ikke på kontoret samtidig heller, da folk sitter vekselvis på hjemmekontor og mange rådgivere er ute hos kunder flere dager i uka.


“Det er en trend å tenke fleksibilitet. Og at Azets som økonomifolk tar i bruk en mer kostnadseffektiv modell bevitner at konseptet vårt er riktig.”


- Hakon Lærum, daglig leder i Kontorhuset AS.

Franche roser den nye beliggenheten og Kontorhuset: - Det skjer mye der! Med mange andre selskap på huset, felles kantine, sosial sone og møteromsfasiliteter og ikke minst at Drammen Street food har åpnet i første etasje med stor uteservering, gjør dette til et trivelig sted å være!


“At vi flytter nå er et signal på at vi ønsker å satse i Drammensområdet og tiltrekke oss nye medarbeidere og kunder. Vi håper på positiv effekt på flere områder.”


- Hanna Franche, avdelingsleder Azets Drammen

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

FLERE INNLEGG